Συνέδριο EBE - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας «Η Φυτική Ποικιλότητα στα Οικοσυστήματα της Ελλάδας», Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ «Δήμητρα», Άλσος Συγγρού, Ιλίσια, Αθήνα, 10-13 Οκτωβρίου 2019

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο EBE (http://www.hbs.gr/el/hbs-conference-2019/home), με τίτλο «Η Φυτική Ποικιλότητα στα Οικοσυστήματα της Ελλάδας», θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ «Δήμητρα», Άλσος Συγγρού, Ιλίσια, Αθήνα από τις 10 έως και 13 Οκτωβρίου 2019, με την ευγενική χορηγία του Πράσινου Ταμείου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» και της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών. Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας http://www.hbs.gr/ θα βρείτε σχετικές πληροφορίες, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Τηλ.: +30 210 7784 850, Fax: +30 210 7784 602
email: info@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού