Ασθένεια Μεταχρωματικού Έλκους Πλατάνου - CANKER STAIN DISEASE OF PLANE


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρθρα στα ελληνικά


Ασθένεια μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου


Τσόπελας, Π., Σουλιώτη, Ν. & Χατζηπαυλής, Ν., 2015. Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στην αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην Ελλάδα. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Κεφαλονιά 4-7/10/2015: 134-141.

Τσόπελας, Π., Σουλιώτη, Ν. & Χατζηπαυλής, Ν., 2014. Πρακτικές διαχείρισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην Ελλάδα. Περιλήψεις ανακοινώσεων 17ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Βόλος 13-17/10/2014: 43.

Σουλιώτη, Ν., Τσόπελας, Π. & Woodward, S., 2014. Platypus cylindrus, ένα ιθαγενές έντομο αμβροσίας ως φορέας του αλλόχθονου παθογόνου μύκητα Ceratocystis platani. Περιλήψεις ανακοινώσεων 17ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Βόλος 13-17/10/2014: 42.

Τσόπελας, Π. & Σουλιώτη, Ν., 2011. Νέα δεδομένα στην επέκταση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους σε φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της Πελοποννήσου και της Ηπείρου. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καρδίτσα 16-19/10/2011: 350-359.

Τσόπελας, Π. & Σουλιώτη, Ν., 2010. Η επέκταση του μύκητα
Ceratocystis platani στον ελλαδικό χώρο: Μια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου. Γεωργία-Κτηνοτροφία Τεύχος 7/2010: 56-60.

Τσόπελας, Π. & Σουλιώτη, Ν., 2010. Εισβολή του μύκητα
Ceratocystis platani στην Ήπειρο: Μια επαπειλούμενη οικολογική καταστροφή στα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου. Περιλήψεις ανακοινώσεων 15ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κερκυρα 5-8/10/2010. Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, σελ. 31-32.

Τσόπελας, Π., Αγγελόπουλος, Α. & Σουλιώτη, Ν., 2007. Η επέκταση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και η ανάγκη εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή της. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καστοριά 7-10/10/2007, τόμος ΙΙ: 434-441.

Τσόπελας, Π., 2005. Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου. Φυτοπαθολογικό Φύλλο 7, Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, σελ. 4.

Τσόπελας, Π., Αγγελόπουλος, Α. & Σουλιώτη, Ν., 2005. Μεταχρωματικό έλκος, μια νέα καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου στην Ελλάδα. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2-5/10/2005, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, σελ. 175-182.

Τσόπελας, Π., 2004. Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου: Μια νέα καταστροφική ασθένεια απειλεί τα πλατάνια της Ελλάδας. Γεωργία-Κτηνοτροφία Τεύχος 3/2004: 38-42.

Home Page | Συμπτώματα | Συχνές Ερωτήσεις | Άρθρα στα ελληνικά | Articles in English | Εικονογραφημένο κείμενο | Απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού