Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προιόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
Εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products Technology
Laboratory of Wood Anatomy and Technology
English