Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
  Πληροφορίες για το Έργο
  Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
  Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
        Ορισμός
        Ιστορική αναδρομή
        Στόχοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
        Μέθοδοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
  Αποτελέσματα Προγράμματος
  Νέα και Δράσεις
  Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων Ορισμός
       

Ορισμός

Στην πλαίσια της επιστήμης των δασικών πυρκαγιών, ο όρος «διαχείριση της καύσιμης ύλης» αναφέρεται στις ενέργειες μείωσης ή άλλης μεταβολής των δασικών καυσίμων με στόχο την επίτευξη μιας επιθυμητής κατάστασης. Η επιθυμητή αυτή κατάσταση αφορά τη μείωση του μέρους του κινδύνου πυρκαγιάς που προέρχεται από την καύσιμη ύλη (fuel hazard). Συγκεκριμένα, μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς αλλά κυρίως γίνεται ηπιότερη η αναμενόμενη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που τυχόν θα εκδηλωθεί. Προφανώς λοιπόν η διαχείριση της καύσιμης ύλης, με σκοπό τη μείωση της επικινδυνότητας πυρκαγιάς αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο στις προληπτικές ενέργειες των φορέων διαχείρισης των δασών. Γενικά, όταν η συσσώρευση καύσιμης ύλης, μέσω της ανάπτυξης και θνησιμότητας των φυτικών οργανισμών, υπερβαίνει σημαντικά τη μείωση από αποικοδόμηση (σήψη), συγκομιδή από ανθρώπους, βόσκηση ζώων, φωτιά, ή αύξηση των δένδρων που έχει σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση της κάθετης συνέχειας της καύσιμης ύλης, η επέμβαση στην καύσιμη ύλη για μείωση του κινδύνου είναι επιτακτική.

 Αρχική Σελίδα

       

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.