Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
  Πληροφορίες για το Έργο
  Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
  Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
        Ορισμός
        Ιστορική αναδρομή
        Στόχοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
        Μέθοδοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
  Αποτελέσματα Προγράμματος
  Νέα και Δράσεις
  Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων Στόχοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
       

Στόχοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης

Στη διεθνή βιβλιογραφία και πράξη γίνεται εκτενής αναφορά για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς μέσω τροποποίησης της καύσιμης ύλης. Ο βασικός στόχος κατά τη διαχείριση της καύσιμης ύλης είναι να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την αναμενόμενη καταστροφική συμπεριφορά της φωτιάς, μειώνοντας την έντασή της και τη δυσκολία αντιμετώπισής της έτσι ώστε τελικά να μειωθούν οι καταστροφές που θα προξενήσει αλλά και το συνολικό κόστος αντιμετώπισης. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό περιορίζονται και οι αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς.

 Αρχική Σελίδα

       

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.