Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
  Πληροφορίες για το Έργο
  Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
  Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
  Αποτελέσματα Προγράμματος
  Νέα και Δράσεις
        Hμερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Του Ερευνητικού Έργου «Τυποποίηση Και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων Στην Αττική»
           Πρόγραμμα Ημερίδας
        Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
  Στοιχεία Επικοινωνίας

Νέα και Δράσεις Hμερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Του Ερευνητικού Έργου «Τυποποίηση Και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων Στην Αττική»
       

 Hμερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Του Ερευνητικού Έργου

«Τυποποίηση Και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων Στην Αττική»

Tο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) και η εταιρεία ΑΝΚΟ Α.Ε. συμμετείχαν στην διοργάνωση της Ημερίδας παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με τίτλο «Τυποποίηση και μεθοδολογία διαχείρισης δασικών καυσίμων στην Αττική», την Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδρίων του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, στο άλσος Συγγρού, Ιλίσια, Αθήνα.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (κωδικός έργου ΑΤΤ_63). Το έργο επικεντρώθηκε στην τυποποίηση των δασικών καυσίμων στην Αττική και τη δημιουργία συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας μοντελοποίησης των καυσίμων και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων (DSS) για τη διαχείρισή τους με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αφορά όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, την εκπόνηση των αντιπυρικών σχεδίων και τη δασοπυρόσβεση.  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

       

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.