Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
  Πληροφορίες για το Έργο
  Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
  Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
  Αποτελέσματα Προγράμματος
        Περιληπτική Παρουσίαση Των Αποτελεσμάτων Του Έργου
        Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης
        Βοηθός Δημιουργίας Μοντέλων Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική
        Μοντέλα Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική - Φωτογραφίες Αναγνώρισης
        Η Συμπεριφορά Των Μεγάλων Δασικών Πυρκαγιών
  Νέα και Δράσεις
  Στοιχεία Επικοινωνίας

Αποτελέσματα Προγράμματος Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης
       

"Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης" 

Τελευταία, παρουσιάζεται στην Ελλάδα, με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες, σημαντικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στις τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνεται η αξιοποίηση συστημάτων πρόβλεψης συμπεριφοράς της φωτιάς σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στα πλαίσια ενεργειών της πρόληψης και του προκατασταλτικού σχεδιασμού όσο και σε υποστήριξη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Τα συστήματα αυτά κατά κανόνα απαιτούν γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες των δασικών καυσίμων στην περιοχή όπου θα γίνει η εφαρμογή τους.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων ενός ερευνητικού έργου που είχε σαν στόχο τη μέτρηση και περιγραφή των δασικών καυσίμων στην περιφέρεια της Αττικής και τη δημιουργία λογισμικού για τη δημιουργία τοπικών μοντέλων καύσιμης ύλης, την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των πυρκαγιών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για έργα πρόληψης όπως οι εργασίες διαχείρισης της δασικής καύσιμης ύλης.

Το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

       

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.