Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
  Πληροφορίες για το Έργο
  Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
  Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
  Αποτελέσματα Προγράμματος
        Περιληπτική Παρουσίαση Των Αποτελεσμάτων Του Έργου
        Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης
        Βοηθός Δημιουργίας Μοντέλων Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική
        Μοντέλα Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική - Φωτογραφίες Αναγνώρισης
        Η Συμπεριφορά Των Μεγάλων Δασικών Πυρκαγιών
  Νέα και Δράσεις
  Στοιχεία Επικοινωνίας

Αποτελέσματα Προγράμματος

Περιληπτική Παρουσίαση Των Αποτελεσμάτων Του Έργου

περισσότερα>>

Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης

περισσότερα>>

Βοηθός Δημιουργίας Μοντέλων Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική

περισσότερα>>

Μοντέλα Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική - Φωτογραφίες Αναγνώρισης

περισσότερα>>

Η Συμπεριφορά Των Μεγάλων Δασικών Πυρκαγιών

περισσότερα>>

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.