Αρχική Σελίδα | Πλοήγηση | Επικοινωνία                              English     
Αναζήτηση   

Template
 
   Πληροφορίες για το Έργο
   Η Σχέση Δασικών Καυσίμων και Πυρκαγιών
      Η συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών
      Λεξικό όρων σχετικών με τις Δασικές Πυρκαγιές
      Παράγοντες που επηρεάζουν την Εξάπλωση της Πυρκαγιάς
         Καύσιμη Ύλη
         Καιρικές Συνθήκες
         Τοπογραφικές Συνθήκες
   Διαχείριση των Δασικών Καυσίμων
      Ορισμός
      Ιστορική αναδρομή
      Στόχοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
      Μέθοδοι Διαχείρισης της Καύσιμης Ύλης
   Αποτελέσματα Προγράμματος
      Περιληπτική Παρουσίαση Των Αποτελεσμάτων Του Έργου
      Αντιπροσωπευτικά Μοντέλα Δασικής Καύσιμης Ύλης
      Βοηθός Δημιουργίας Μοντέλων Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική
      Μοντέλα Καύσιμης Ύλης Για Την Αττική - Φωτογραφίες Αναγνώρισης
      Η Συμπεριφορά Των Μεγάλων Δασικών Πυρκαγιών
   Νέα και Δράσεις
      Hμερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Του Ερευνητικού Έργου «Τυποποίηση Και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων Στην Αττική»
         Πρόγραμμα Ημερίδας
      Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
         Περιβάλλον 21
         Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ
         Συμπόσιο: «Πρότυπα και Προδιαγραφές Πρόληψης Και Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών»
   Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 70% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
  © Copyright 2007 ΕΘΙΑΓΕ, webdesign ANCO S.A.