Φόρμα Αξιολόγησης Κινδύνου Κατοικίας
που είναι κοντά σε δασική βλάστηση

Οδηγίες για τη Χρήση της Φόρμας:
Η φόρμα έχει φτιαχτεί με τη χρήση της γλώσσας JAVA για να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί. Δεν περιέχει επικίνδυνο κώδικα ή ιούς, οπότε θα πρέπει αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να αποδεχτείτε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας από το φυλλομετρητή σας, καθώς και να δεχτείτε την λειτουργία του αναδυόμενου παραθύρου (pop - up window) για να μπορέσετε να δείτε τα αποτελέσματα για το σπίτι σας.
Για να συμπληρώστε τη φόρμα απλά κάντε κλικ στις επιλογές που ισχύουν για το σπίτι σας. Στα στρογγυλά κουμπάκια μπορείτε να βάλετε μέχρι μία επιλογή ανά κατηγορία, ενώ στα τετράγωνα όσα ισχύουν. Στο τέλος πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός Συνολικού Κινδύνου Κατοικίας" προκειμένου να δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

Κίνδυνοι από τον περιβάλλοντα χώρο

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

Α1. Καύσιμα επιφανείας κοντά στην κατοικία
Δεν υπάρχουν καύσιμα επιφανείας σε απόσταση 12 m από την κατοικία.
Υπάρχουν αραιά / χαμηλά χόρτα (έως 0,6 μέτρα)
Υπάρχουν υψηλά πυκνά χόρτα (ψηλότερα από 0,6 μέτρα)
Υπάρχουν φρύγανα (αστοιβίδα, θυμάρι, ασφάκα, κλπ.)
      Υπάρχουν αείφυλλοι θάμνοι (κουμαριά, σχίνος, πουρνάρι κ.λπ.);
Με ύψος μικρότερο από 0,7 μέτρα 
Με ύψος ανάμεσα σε 0,7 μέχρι 1,5 μέτρα
Με ύψος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρα

Α2. Υπάρχει κόμη υψηλών δένδρων (ανωρόφου);
Δεν υπάρχουν υψηλά δένδρα σε απόσταση 20 μέτρων από την κατοικία
Ναι, με κάλυψη μικρότερη από 40%
Ναι, με κάλυψη μεγαλύτερη από 40%

Α3. Σε τι ύψος ξεκινάνε τα κλαδιά των δένδρων από το έδαφος;
Πάνω από 5 μέτρα
Από 3 έως 5 μέτρα
Από 2 έως 3 μέτρα
Έως 2 μέτρα

A4.Ποια είναι η μικρότερη απόσταση των δένδρων από την κατοικία;
Λιγότερο από 2 μέτρα
Από 2 έως 4 μέτρα
Από 4 έως 6 μέτρα
Από 6 έως 8 μέτρα
Από 8 έως 10 μέτρα
Από 10 έως 20 μέτρα
Πάνω από 20 μέτρα

Β.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Πόση είναι η κλίση του εδάφους γύρω από την κατοικία;
Η κλίση του εδάφους είναι μέχρι 5%
Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 5% και μέχρι 15%
Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 15% και μέχρι 25%
Η κλίση του εδάφους είναι πάνω από 25%

Κίνδυνος από την κατάσταση της βλάστησης (Α) και την κλίση του εδάφους
(B) --> ((Α1+(Α2Α3))Α4)Β
=

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Γ1. Από τι υλικό είναι φτιαγμένοι οι τοίχοι του σπιτιού;

Τούβλα, τσιμεντόλιθους, προκάτ μπετόν
Ξύλινους κορμούς
Πλαστικό, νοβοπάν

Γ2. Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η στέγη;

Μπετόν (πλάκα), κεραμίδια σε μπετόν
Κεραμίδια επάνω σε πισόχαρτο, καινούργιο ξύλο
Παλιό συντηρημένο ξύλο, πλαστικό, ελενίτ

Γ3. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα παντζούρια;

Αλουμίνιο, μεταλλικά
Ξύλινα παντζούρια καινούργια
 Πλαστικά ή παλιά ξύλινα παντζούρια
 Δεν έχει παντζούρια

Γ4. Υπάρχουν αφύλακτα ανοίγματα στο σπίτι (τζάκι, εξαερισμός, κ.λπ);

Υπάρχουν, επιμελώς εξασφαλισμένα (π.χ. με πυκνές σίτες)
Υπάρχουν μερικά αφύλακτα ανοίγματα (π.χ. καμινάδα τζακιού)
Υπάρχουν πολλά ανοίγματα (π.χ. αερισμού, κάτω από τα κεραμίδια) 

Γ5. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι;

Είναι ισόγεια κατοικία, χωρίς σοφίτα ή δώμα
Είναι κατοικία δύο ορόφων ή περισσότερων

Βαθμός Πυροτρωτότητας Κατοικίας=

 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Επιλέξτε όσες προτάσεις ισχύουν

Υπάρχει μόνο ένας δρόμος πρόσβασης ή διαφυγής
Το πλάτος των δρόμων είναι μικρότερο από 5 μέτρα
Η κλίση του δρόμου που περνά μπροστά από την κατοικία είναι μεγαλύτερη από 15%
Δεν υπάρχει δυνατότητα αναστροφής πυροσβεστικού οχήματος
Η κίνηση στον δρόμο είναι δύσκολη ή επικίνδυνη (π.χ. κακή κατάσταση ασφάλτου)

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επιλέξτε όσες προτάσεις ισχύουν

Δρόμοι χωρίς επαρκή σήμανση (ονόματα, αριθμοί)
Υπάρχουν εναέρια καλώδια υψηλής ή μεσαίας τάσης
Στην γύρω περιοχή δεν υπάρχουν σημεία υδροληψίας Πυροσβεστικού Οχήματος
Στο οικόπεδο υπάρχει πισίνα ή δεξαμενή μεγαλύτερη από 3 κυβικά μέτρα (3m3)  μαζί με αντλία νερού με  ανεξάρτητη παροχή ενέργειας
Υπάρχει στο οικόπεδο αυτόματο δίκτυο κατάσβεσης
Υπάρχει φορητός εξοπλισμός πυρόσβεσης
Εσείς ή κάποιος άλλος που μένει στο σπίτι και οι γείτονες σας έχουν εκπαίδευση πυρόσβεσης

 Επικινδυνότητα από άλλους παράγοντες=