ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Πίνακας Περιεχομένων Συνεδρίου


Εισαγωγή
Ξανθόπουλος Γ., Αριανούτσου Μ..7


Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών
Στάμου Ν. ..9


Εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων υψηλής και πολύ υψηλής ευκρίνειας
στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων
Καρτέρης Μ., Μαλλίνης Γ. και Κούτσιας Ν19


Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με την χρήση δορυφορικών δεδομένων
χαμηλής, μέσης–υψηλής και πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης. Η περίπτωση
της Θάσου
Γήτας Ι. και Rishmawi Κ43


Καταγραφή και αποτίμηση καμένων εκτάσεων
Πετρογιάννης Χ. .63


Διαχείριση καμένης ξυλείας μετά την πυρκαγιά
Ξανθόπουλος Γ., Γκαγκάρη Π., Λυριντζής Γ. και Μπαλούτσος Γ..67


Ο κίνδυνος πλημμύρας σε λεκάνες απορροής μετά από πυρκαγιά. Ανάλυση
του προβλήματος και άμεσα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων
Μπαλούτσος Γ., Οικονόμου Α. και Καούκης Κ79


Δείκτες μεταπυρικής φυσικής αναγέννησης στα Μεσογειακά οικοσυστήματα
Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μ.105


Αποτελεσματικότητα της φυσικής αναγέννησης στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Μεσογειακών πεύκων μετά από πυρκαγιά
Ραδόγλου Κ. 121


Μέθοδοι αποκατάστασης των καμένων δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα
Κωνσταντινίδης Π135


Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής βόσκησης αγροτικών ζώων στις καμένες
δασικές εκτάσεις
Παπαναστάσης Β.147


Διαχείριση καμένου δάσους
Γεωργηλάς Κ. .157


Αναδασωτικά έργα στην Αττική από την Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής. Διαδικασία
– Τεχνική – Προβλήματα – Περαιτέρω προοπτικές – Προτάσεις
Χριστακόπουλος Π. και Bέρδη Ι. .163


Αναδασώσεις και όχι αναστατώσεις
Πεταμίδης Ι..175


Η φυσική αναγέννηση των δασών του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μετά από
τις πυρκαγιές των τελευταίων 82 ετών (1913 έως και το 1998)
Αμοργιανιώτης Γ..179


Η αποκατάσταση - αναβλάστηση των καμένων δασικών εκτάσεων. Μύθος
και πραγματικότητα.
Καλλίρης Π..205


Σχεδιασμός μετά την καταστροφή από πυρκαγιά στα δάση
Ελευθεριάδης Ν. Λ., Βέργος Σ. και Τζώρτζη Τ. ..211


Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις Συνεδρίου για την «Αποκατάσταση των
Καμένων Εκτάσεων»
Ξανθόπουλος Γ..215