Ανακοινώσεις - Δραστηριότητα - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Δύο ενημερωτικά βίντεο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών:
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


 
Διαδικτυακή Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου PREVAIL
στην ελληνική γλώσσα - Παρασκευή 23-4-2021


Η συμβολή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στη δασική έρευνα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών
Φόρμα Αξιολόγησης Κινδύνου Κατοικίας που είναι κοντά σε δασική βλάστηση

Έργο LifeGrIn   
Έναρξη Λειτουργίας Αποθετηρίου "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ"της Δασικής Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΟ σε συνεργασία με το ΕΚΤ
Εγχειρίδιο Εφαρμογής Αποκατάστασης Των Δασικών Οικοσυστημάτων μετά από Φυσικές Καταστροφές
Level I PLOTS - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο