Στόχοι - MedWildFireLab

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ:

Το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, θέτοντας πολλαπλούς στόχους όπως:
 • Να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για τα δάση της Μεσογείου ως βάση για την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας.
 • Να εργαστεί προς στην κατεύθυνση καθορισμού κοινών εννοιών και λεξιλογίου προσαρμοσμένων στη Μεσογειακή πραγματικότητα
 • Να επεξεργαστεί προτάσεις και υποδείξεις για εκείνους που χαράζουν πολιτική, για την επικαιροποίηση της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής.
 • Να υποστηρίξει τη διακρατική πρόσβαση στις υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές και τα δίκτυα, προς μια νέα διακρατική κοινή ερευνητική δομή, με διάθεση να εξασφαλιστεί μια μακροχρόνια συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, το Μεσογειακό Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών «χωρίς τοίχους».

Ειδικότερα, το MedWildFιreLab στοχεύει, με τη συμβολή όλων των εταίρων, στο να εξερευνήσει και αποτυπώσει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία κυρίως έτη από διάφορους κλάδους της επιστήμης, στο πλαίσιο της έρευνας για την Παγκόσμια Αλλαγή όσον αφορά τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και τις επιπτώσεις τους στα Μεσογειακά οικοσυστήματα.
Το έργο είναι διαρθρωμένο σε εννέα πακέτα εργασίας (ΠΕ) που έχουν ως εξής:
 • ΠΕ1: Συντονισμός, διαχείριση και διακυβέρνηση του έργου
 • ΠΕ2. Συμβολή των Φυσικών και Χημικών Επιστημών, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής
 • ΠΕ3. Συμβολή των Βιολογικών Επιστημών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής
 • ΠΕ4. Συμβολή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής
 • ΠΕ5. Τεχνολογικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής
 • ΠΕ6. Εκπαίδευση στη Δασοπυρόσβεση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αλλαγής
 • ΠΕ7. Ενέργειες προώθησης προς Εθνικούς Ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς Θεσμούς
 • ΠΕ8. Προς ένα Μεσογειακό Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών «χωρίς τοίχους»
 • ΠΕ9 Επικοινωνία και διάδοση μέσω της ιστοσελίδας του MedWildFireLab

Πληροφορίες για την εξέλιξη και τις συναντήσεις του έργου είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/2/79/medwildfirelab-global-change-impacts-on-wildland-fire-behaviour-and-uses-in-mediterranean-forest-ecosystems-towards-a-laquo-wall-less-raquo-mediterranean-wildland-fire-laboratory
Cras eget lacus dignissim, pretium velit non, cursus lacus. Curabitur efficitur nisi enim, id interdum metus maximus ut.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus non dictum erat.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού