Καούκης δημοσιεύσεις - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δημοσιεύσεις

Σε Διεθνή Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία, Διεθνείς συνεργασίες

 • Baloutsos G., Kaoukis K. and Skouteri A., 2003.  Poster:  «Assessment of ozone concentrations and ozone injuries in forest tree and shrub species of Greece: Field work and preliminary results».  It was presented in international meeting on Phenology and Meteorology of program of Atmospheric Pollution that became in Karpenisi from 11-13 May 2003.
 • Baloutsos G., Kaoukis K., Skouteri As. and Karetsos G., 2002. Assessment of ozone concentrations and injury in forest species of Greece: Field work and preliminary results.  Workshop on «Assessment of Visual Injury», Nice, France, 25-27 Sept. 2002, pp: 14.
 • Baloutsos G., Michopoulos P., Kaoukis K., Bourletsikas Ah. and Lahlou Em., 2003.  Final Report of the European programme «Investigation of meteorological parameters affecting the formation of fog deposition and quantification of it in two Level II plots in Greece».  General Direction of Forests and Forest Environment, National Agricultural Research Foundation (NAGREF) and I.M.F.E. and F.P.T,  pp. 38.
 • Baloutsos G., Kaoukis K. and Bourletsikas A., 2003.  Extensive and intensive phenological observations in four forest ecosystems in Greece: Field work and preliminary results.  Combined Workshop and Expert Panel Meeting of the Expert Panels on Meteorology and Phenology, Karpenissi, 11-13 May, 2003, pp.13.
 • Baloutsos G., Economou A., Michopoulos P., Bourletsikas A. and Kaoukis K., 2003. The programme of Level II plots in Greece: General information and concluding remarks. Proceedings of the “Meteo-Pheno workshop 2003” Karpinisi/Greece, 11-13 May 2003, pp. 3-10.
 • Baloutsos, G., Michopoulos, P., Economou, A., Bourletsikas, A., Voulala, M., Kaoukis, K., 2005. Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Greece Technical Report 2003 and 2004 (Midterm Report). Report concerning the program of “Intensive monitoring of Forests”, which was sent in the responsible office of European Union (Joint Research Center, Ispra, Italy).
 • Tsagari, C., & Kaoukis, Κ., 2009. Assessment of Ozone Injuries in Greek Forest Ecosystems. 10th UNECE/ICP-Forests & FutMon Intercalibration Course on the Assessment of Ozone Visible Injury – FutMon Action C1-O3-24. 21-24 Septembre 2009. Budapest, Hungary.
 • Tsagari, C., & Kaoukis, Κ., 2010. Assessment of Ozone Injuries in Greek Forest Ecosystems.11th UNECE/ICP-Forests & FutMon Combined Intercalibration Course on the Assessment of Ozone Visible Injury. FutMon Action C1-O3-24. Valencia, 21-24 September 2010, Spain.
 • Giannakopoulos, C. A., Hatzaki, M., Karali, Α., Roussos, A., Xanthopoulos, G. and Kaoukis, K.. 2011. Evaluating present and future fire risk due to climate change in the Mediterranean: a case study for Greece. 5-9 December, 2011, American Geophysical Union 2011 Fall Meeting, San Fransisco, USA. Poster paper (Abstract available at http://adsabs.harvard.edu//abs/2011AGUFMGC13B0983G)
 • Giannakopoulos, C. A., Hatzaki, M., Karali, Α., Roussos, A., Xanthopoulos, G. and Kaoukis, K.. 2011. Evaluating present and future fire risk in Greece. pp. 181-185. In Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop on “Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management – From local to global assessments” 20 - 21 October 2011, Stresa (Italy), J. San-Miguel-Ayanz, I. Gitas, A, Camia, and S. Oliveira (editors). Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Environment and Sustainability, EUR 24941 EN. 289 p..
 • Lyrintzis G., Lyrintzis A., Chadzi G., Proutsos N., Mantakas G., Bourletsikas At. and Kaoukis K., 2012. «Protection and preservation of Olympic landscape – the case of Olympic Botanical Garden». Final Invitation to the ICOMOS Conference, «From past experience to new synergies: the Future of ProtectionHeritage Management for Archaeological Heritage  23-25.05.2012, Athens.
 • Michopoulos, P., Cresser, M., Economou, A., Baloutsos, G., Bourletsikas, A., Kaoukis, K., and Kassioti, S. 2013.  «Soil acidification in an experimental beech plot in a period of rising pH in bulk deposition».  Fresenius Environmental Bulletin 22:1259-1265.
 • Karali, A., A. Roussos, C. Giannakopoulos, M. Hatzaki, G. Xanthopoulos, and K. Kaoukis. 2013. «Evaluation of the Canadian Fire Weather Index in Greece and Future Climate Projections». Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. pp 501-508.
 • Michopoulos, P., Cresser, M., Economou, A., Baloutsos, G., Bourletsikas, A., Kaoukis, K., and Kassioti, S. 2013.  «Soil acidification in an experimental beech plot in a period of rising pH in bulk deposition».  Fresenius Environmental Bulletin 22:1259-1265.
 • Lyrintzis G., Karetsos G., Baloutsos G., Proutsos N., Mantakas G., Bourletsikas A., Kaoukis K., Daskalakou, E. 2014. «The Post-fire Restoration of the Archaeological and Broader Landscape of Olympia. Edited and distributed in International Symposium IRLA 2014 entitled “The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes”». Printing cost covered by European Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007 – 2013, Investing in our future, Patras, Greece, November 26 – 28, 2014, 25p.
 • Lyrintzis G., Lyrintzis A., Chadzi G., Proutsos N., Mantakas G., Bourletsikas A. and Kaoukis K. 2014. «Protection and Preservation of Olympic Landscape: The Case of Olympic Botanical Garden». Published in the book entitled: The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis. Cambridge Scholars Publishing, (2014): 38-48.
 • Xanthopoulos G., Karetsos G., Papanastasis V., Daskalakou E., Kaoukis K. and Lyrintzis G. 2014. Perspectives on Forest Fire Issues in the National Parks of Parnis and Oeta in Greece. In: Proceedings of the International Workshop on Fire Management in Protected Areas and Cultural and Natural Heritage Sites, in the frame of preparation of the IUCN World Congress 2014, Freiburg, June 27th, 2014, 8p.
 • Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Karetsos G., Tsagari C., Daskalakou E., 2014. Nitrogen in a fir stand. Is there any risk of saturation? In: Seidling W., Feretti M., Michel A. Michopoulos P. (Εds), Book of Abstracts of the 3rd ICP Forests Scientific Conference «Impact of nitrogen deposistion and ozone on the climate change mitigation potential and sustainability of European Forests», Athens Greece, 26-28/5/2014, p. 18.
 • Michopoulos, P., Bourletsikas A.,  Kaoukis K.,  Karetsos G.,  Tsagari C.,  Daskalakou E.  2015. «Assessment of the risk of nitrogen saturation in a mountainous fir stand». Fresenius Environmental Bulletin 24: 1456-1462.
 • Karavoltsos S., Fotiadis F., Michopoulos P., Sakellari A., Plavšić P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Thomaidis N.S., Dassenakis M. 2017. «Organic complexation of copper in throughfall and open field bulk deposition: Influence of the tree canopy of Mediterranean forest ecosystems». Chemosphere 167:28-35.
 • Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Daskalakou E., Karetsos G., Kostakis M., Thomaidis N.S., Pasias I.N., Kaberi H. and Iliakis S. 2018. «The distribution and cycling of heavy metals in a mountainous fir forest ecosystem». Global Nest. 20:188-197.
 • Michopoulos P., Bourletsikas A., Kaoukis K., Kostakis M., Thomaidis N.S., Pasias I.N., Kaberi H. and Iliakis S. 2019. «Distribution and quantification of Pb in an evergreen broadleaved forest in three hydrological years». Journal of Forestry Research (2020) 31(6):2225–2234. https://doi.org/10.1007/s11676-019-01018-4.
 • Michopoulos P., Kaoukis K., Karetsos G., Grigoratos T., Samara C. 2019. “Nutrients in litterfall, forest floor and mineral soils in two adjacent forest ecosystems in Greece”. Journal of Forestry Research (2020) 31(1):291–301. https://doi.org/10.1007/s11676-019-00952-7.
 • Michopoulos P., Kostakis M., Bourletsikas A., Kaoukis K., Karetsos G., Thomaidis N.S. and Nisianakis P. 2019. «The fluxes and distribution of molybdenum in a mountainous fir forest in two hydrological years». Global Nest. 22:15-21. https://doi.org/10.30955/gnj.003237.
 • Proutsos, N.; Solomou, A.; Karetsos, G.; Tsagari, K.; Mantakas, G.; Kaoukis, K.; Bourletsikas, A.; Lyrintzis, G. 2021. “The ecological status of juniperus foetidissima forest stands in the mt. Oiti-natura 2000 site in Greece”. Sustainability 2021, 13(6), 3544; https://doi.org/10.3390/su13063544.
 • Michopoulos, P.; Bourletsikas, A.; Kaoukis, K.; Kostakis, M.; Thomaidis, N.S.; Passias, I.I.; Kaberi, H.; Iliakis, S. 2021. “Distribution and quantification of Pb in an evergreen broadleaved forest in three hydrological years”.  Journal of Forestry Research volume 31, pages2225–2234 (2020). http://doi.org/10.1007/s11676-019-01018-4
 • Michopoulos, P.; Bourletsikas, A.; Kaoukis, K. 2021. “Fluxes, stocks and availability of nitrogen in evergreen broadleaf and fir forests: similarities and differences”.  Journal of Forestry Research volume 32, pages2059–2066 (2021). http://doi.org/10.1007/s11676-020-01263-y.
 • Psaroudakis C., Xanthopoulos G., Stavrakoudis D., Barnias A., Varela V., Gkotsis I., Karvouniari A., Agorgianitis S., Chasiotis I., Vlachogiannis D., Sfetsos A., Kaoukis K., Christopoulou A., Antakis P. and Gitas I.Z. 2021. «Development of an Early Warning and Incident Response System for the Protection of Visitors from Natural Hazards in Important Outdoor Sites in Greece». Sustainability 2021, 13, 5143. https://doi.org/10.3390/su13095143
 • Xanthopoulos G., Athanasiou M., Nikiforaki A., Kaoukis K., Mantakas G., Xanthopoulos P., Papoutsakis C., Christopoulou A., Sofronas S., Gletsos M. and Varela V. 2022. «Innovative Action for Forest Fire Prevention in Kythira Island, Greece, through Mobilization and Cooperation of the Population: Methodology and Challenges». Sustainability. 2022,(14), 594.  https://doi.org/10.3390/su14020594   [CrossRef] [Google Scholar]
 • Xanthopoulos G., Athanasiou M. and Kaoukis K. 2022. Suppression versus prevention: «The disastrous forest fire season of 2021 in Greece». Wildfire, vol.2 pp.18-24.
 • Kaoukis K., Bourletsikas At., Tsagari C., Baloutsos G., Karetsos G. and Michopoulos P. 2022. “Trend analysis of long-lasting air temperature and precipitation time series in a mountainous fir forest in central Greece. Implications for nitrogen uptake by plants”. Global Nest. Paper Status: In press, Date Paper Submitted: 22-02-2022, Date Paper Accepted: 26-08-2022, Paper online: 29/8/2022.   https://doi.org/10.30955/gnj.004291
 • Michopoulos P., Kostakis M., Bourletsikas A., Kaoukis K., Pasias I., Grigoratos T., Thomaidis N., Samara C., 2022. “Concentrations of three rare elements in the hydrological cycle and soil of a mountainous fir forest”. ANNALS OF FOREST RESEARCH 65(1): 155-164. https://doi.org/10.15287/afr.2022.2300.
 • Michopoulos, P, Bourletsikas, A., Kaoukis, K., Karetsos, G., Daskalakou, E., Tsagari, C., Kostakis, M., Pasias, I., Farmaki, E., Kouras, A., Thomaidis, M.S. N. and Samara, C. 2022. “Distribution and cycling of nutrients in a mountain fir ecosystem in central Greece”. FORESTRY IDEAS, 2022, vol. 28, No 1 (63): 30–44. http://doi.org/10.1007/s11676-019-00952-7


Σε Εθνικά Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία

 • Καούκης Κ., Ξανθόπουλος Γ., Αθανασίου Μ., Μάντακας Γ., Ξανθόπουλος Π.,  Νικηφοράκη Αλ. και Σωφρονάς Στ. 2021.  «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα». 20ο Δασολογικό Συνέδριο. Τρίκαλα, 3-6/10/2021, σελ. 73-83.
 • Παπαθανασίου Χ., Χριστοπούλου Α., Καούκης Κ., Ξανθόπουλος Γ. 2021. Ανάλυση επικινδυνότητας πλημμύρας στον αρχαιολογικό χώρο του Δίον Πιερίας. 20ο Δασολογικό Συνέδριο. Τρίκαλα, 3-6/10/2021, σελ. 688-697.
 • Ξανθόπουλος Γ., Αθανασίου Μ., Καζάκης Γ., Καούκης Κ. 2019. «Το αντίπυρ και η χρήση του στην Ελλάδα». 19ο Δασολογικό Συνέδριο. Λιτόχωρο, 29/9-2/10/2019, σελ. 253-265.
 • Προύτσος Ν., Κορακάκη Ε., Τσαγκάρη Κ., Σολωμού Α., Αβραμίδου Ε., Καρέτσος Γ., Καούκης Κ., Μάντακας Γ., Γεωργιάδης Χ., Κοντογιάννη Α., Κοντός Κ., Βλαχάκη Δ., Γούναρης Ν. 2019. « Η προσαρμογή της διαχείρισης του αστικού πρασίνου εν όψει των επαπειλούμενων κλιματικών μεταβολών». 19ο Δασολογικό Συνέδριο. Λιτόχωρο, 29/9-2/10/2019, σελ. 173-179.
 • Μιχόπουλος, Π. Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ. 2019. «Ροές και αποθέματα αζώτου στη φυλλόπτωση και έδαφος σε δάση αειφύλλων πλατύφυλλων και ελάτης». 19ο Δασολογικό Συνέδριο. Λιτόχωρο, 29/9-2/10/2019, σελ. 341-347.
 • Καούκης Κ., Μπουρλέτσικας Α.,Τσαγκάρη Κ.,  Μπαλούτσος  Γ. και Καρέτσος Γ., 2017. «Ανάλυση μακροχρόνιων χρονοσειρών θερμοκρασίας αέρος και κατακρημνισμάτων για τον προσδιορισμό τάσεων σε ορεινό δασικό μετεωρολογικό σταθμό» 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα, 8-11/10/2017, σελ:834-847.
 • Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., Γρηγοράτος Θ.,   Σαμαρά Κ.. 2017. “Θρεπτικά στοιχεία στη φυλλόπτωση και στο δασικό τάπητα δύο γειτονικών δασικών οικοσυστημάτων στην περιοχή της Όσσας”. 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Έδεσσα, 8-11/10/2017, σελ:759-766.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Στάθης Δ., Καούκης Κ., Ρούσσος Α., 2017. «Ανάλυση και διερεύνηση ακραίων επεισοδίων βροχής των ΒΑ πλαγιών της Όσσας (του Κισσάβου) και της απόκρισης σε αυτά μιας δασωμένης πειραματικής λεκάνης». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI, Τόμος 26, Τεύχος 1/2017, σελ. 4-23.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ. 2016. «Ξηρασία: Ένα ύπουλο και επικίνδυνο κλιματικό φαινόμενο με ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διαχείρισή του. Περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ τεύχος 27, σελ.28-43.
 • Καούκης. Κ., Προύτσος, Ν., Μπουρλέτσικας, Αθ., Τσαγκάρη, Κ., Καρέτσος, Γ. και Μπαλούτσος, Γ., 2015. «Τάσεις Μεταβολής Θερμοκρασιακών Παραμέτρων και Υετού σε Δασικό Περιβάλλον Αείφυλλων Πλατύφυλλων της Βαρετάδας Αμφιλοχίας για την Περίοδο 1973-2013». 17ο Δασολογικό Συνέδριο στην Κεφαλονιά, 4-7/10/2015, σελ:452-460.
 • Λυριντζής, Γ., Λυριντζής, Αν., Χατζή, Γ., Προύτσος, N., Μάντακας, Γ., Μπουρλέτσικας, Αθ. και Καούκης, Κ., 2015 «Παράγοντες που Διαμόρφωσαν Διαχρονικά το Τοπίο της Ολυμπίας και η Συμβολή του Ολυμπιακού Βοτανικού Κήπου». 17ο Δασολογικό Συνέδριο στην Κεφαλονιά, 4-7/10/2015, σελ:693-705.
 • Μιχόπουλος Π., Κωστάκης Μ.Γ., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., Γ. Καρέτσος, Θωμαΐδης Ν.Σ., Πασσιάς Ι.Ν. 2015. “Συγκεντρώσεις Cd και Pb στη βροχή, διαπερώσα βροχή, φυτικούς ιστούς και έδαφος σε συστάδα ελάτης”. 17ο Δασολογικό Συνέδριο. Κεφαλονιά, 4-7/10/2015, σελ:128-134.
 • Καούκης Κ. 2014. «Αναγνώριση και ανάλυση των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής πριν από την πυρκαγιά», σελ. 18-23.  Στο: Καρέτσος Γ., Γ. Ξανθόπουλος και Ε. Τσάρτσου (Επιμ. Έκδ.), 2014. Εγχειρίδιο εφαρμογής: Μέθοδοι και Σχεδιασμός Αποκατάστασης των Δασικών Οικοσυστημάτων και Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις. Χρηματοδότηση έκδοσης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτοτελής έκδοση, σελ. 305. ISBN:978-960-93-6557-4.
 • Καούκης, Κ. 2014. «Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί μετά από πυρκαγιές», σελ. 144-164.  Στο: Καρέτσος Γ., Γ. Ξανθόπουλος και Ε. Τσάρτσου (Επιμ. Έκδ.), 2014. Εγχειρίδιο εφαρμογής: Μέθοδοι και Σχεδιασμός Αποκατάστασης των Δασικών Οικοσυστημάτων και Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις. Χρηματοδότηση έκδοσης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτοτελής έκδοση, σελ. 305. ISBN:978-960-93-6557-4.
 • Καούκης, Κ. 2014. «Νομοθετικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των λατομείων», σελ. 266-274.  Στο: Καρέτσος Γ., Γ. Ξανθόπουλος και Ε. Τσάρτσου (Επιμ. Έκδ.), 2014. Εγχειρίδιο εφαρμογής: Μέθοδοι και Σχεδιασμός Αποκατάστασης των Δασικών Οικοσυστημάτων και Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις. Χρηματοδότηση έκδοσης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτοτελής έκδοση, σελ. 305. ISBN:978-960-93-6557-4.
 • Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., Καρέτσος Γ., Δασκαλάκου Ε., Τσαγκάρη Κ., Σαμαρά Κ., Γρηγοράτος Θ., Κωστάκης Μ., Πασιάς Ι. και Θωμαΐδης Ν., 2014. «Αποθέματα και κύκλος των Ca, Mg, K σε δάσος οξιάς στην περιοχή της Όσσας». 5o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • 2015 Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ., Ρούσσος Α., 2015. «Μελέτη και διερεύνηση των ορογραφικών και υπήνεμων κατακρημνισμάτων των ΒΑ και Δ πλαγιών του ορεινού όγκου της Όσσας (του Κισσάβου)». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI, Τόμος 24, Τεύχος 2/2015, σελ. 28-47.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ., 2015. «Μελέτη και διερεύνηση του υδατικού ισοζυγίου μιας υδρολογικής λεκάνης αειφύλλων πλατυφύλλων της δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τη συμβολή του στην αξιοποίηση των φυσικών της πόρων». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙΙ, Τόμος 24, Τεύχος 1/2015, σελ. 34-48.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ., Ρούσσος Α., 2013. “Μελέτη και διερεύνηση των ορογραφικών και υπήνεμων κατακρημνισμάτων των ΒΑ και Δ πλαγιών του ορεινού όγκου της Όσσας (του Κισσάβου)”. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙI, Τόμος 22 (1)/2013: 24-37).).
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ., 2013. «Μελέτη και διερεύνηση χαρακτηριστικών ετήσιων και μηνιαίων απορροών μιας δασικής πειραματικής υδρολογικής λεκάνης της ανατολικής Όσσας (Κισσάβου)», Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙI, Τόμος 22 (1)/2013: 24-37.
 • Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Δασκαλάκου Ευ., Ραδόγλου Καλ., Αργυροκαστρίτης Ι., Κασσιώτη Σ., 2012. «FutMon: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα», 6Ο Οικολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2012. Αθήνα.
 • Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Κασσιώτη Σ., Σαμαρά Κ., Λαζάρου Δ. 2012. Αποθέματα και ροές άνθρακα σε δυο διαφορετικά δασικά οικοσυστήματα στην περιοχή της Όσσας. 14ο Εδαφολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.
 • Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Δασκαλάκου Ε., Κασσιώτη Σ., Σαμαρά Κ., Λαζάρου Δ., 2012. «Χημεία της βροχής και εδαφικού διαλύματος σε δυο διαφορετικά οικοσυστήματα στην περιοχή της Όσσας». 1Ο Οικολογικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σεπτέμβριος 2012. Σκιάθος.
 • Τσαγκάρη Κ., Καούκης Κ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καρέτσος Γ., 2010.  «Πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων του όζοντος σε δασικά οικοσυστήματα της χώρας». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα 7 – 10 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά συνεδρίου.
 •                 http://www.synedra.gr/Synedria/10-5ecology/Files/Abstracts.pdf
 • Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Α., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Βουλαλά Μ., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ.  2010.  «Άζωτο σε συστάδα ελάτης, υπάρχει κίνδυνος κορεσμού»; Εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Λάρισα.
 • Νάκος Γ., Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Α., Καούκης Κ. 2009. «Εκτίμηση της ποσότητας οργανικού άνθρακα στα Ελληνικά εδάφη». Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΕΘΙΑΓΕ- ΙΜΔΟ & ΤΔΠ-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ. 2009. «Επείγοντα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα μετά από δασική πυρκαγιά: Κατηγορίες, αξιολόγηση και επιλογή τους». Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2009.
 • Αριανούτσου Μ., Καούκης Κ. και Καζάνης Δ. 2008. «Οι φωτιές στα δάση των ψυχρόβιων κωνοφόρων της Ελλάδας: τυχαίο γεγονός ή σύμπτωμα των κλιματικών αλλαγών;» Τόμος Περιλήψεων, 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, σελ. 215.
 • http://uaeco.biol.uoa.gr/files/PDF/grk_conf_proc/P_Z37.pdf  
 • Γκούμα Β, Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ. και Καούκης Κ., 2008. «Σύγκριση χρονικών μεταβολών της θερμοκρασίας αέρος στο ενδοδασογενές και εξωδασογενές περιβάλλον αείφυλλου σκληρόφυλλου δάσους της ΝΔ Ελλάδας». Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 9th COMECAP, 28-31 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη, 863-870.
 • Μιχόπουλος, Π., Cresser, M., Οικονόμου, Α., Μπαλούτσος, Γ., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ.  2008.  «Οξίνιση εδάφους σε πειραματική επιφάνεια οξιάς στην περιοχή της Όσσας τα τελευταία 10 χρόνια». 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • Μπαλούτσος Γ., Καούκης Κ., Σκουτέρη Ασ., Καρέτσος Γ. και Μπουρλέτσικας Αθ., 2005. «Επιπτώσεις των συγκεντρώσεων όζοντος στα δασικά είδη: Προκαταρκτικά αποτελέσματα». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI, Τόμος 16 (2)/2005: 58-68.
 • Μπαλούτσος Γ., Μιχόπουλος Π., Μπουρλέτσικας Α. και Καούκης Κ., 2005. «Διερεύνηση των σχέσεων δάσους και νερού με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο μίας δασωμένης λεκάνης απορροής». Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα, 2-5 Οκτωβρίου 2005.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α. και Καούκης Κ., 2005.  «Υδατοσυγκράτηση, διαπερώσα βροχή και κορμοαπορροή στα αείφυλλα πλατύφυλλα της νοτιοδυτικής Ελλάδας». Δασική Έρευνα, 19: 23-40.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α., Καρέτσος Γ. και Καούκης Κ., 2005. «Εκτίμηση πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης διάρκειας 24 και 48 ωρών στη ΒΑ Όσσα». Δασική Έρευνα, 18: 19-32.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ. και Καούκης Κ., 2005. «Μελέτη και διερεύνηση χαρακτηριστικών ομιχλοβροχής στο ελατοδάσος Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙΙ, Τόμος 16 (1)/2005: 34-45.
 • Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π., Μπουρλέτσικας, Α., Καούκης, Κ.  2005. «Διερεύνηση των σχέσεων δάσους και νερού με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο μιας δασωμένης λεκάνης απορροής». Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Δράμα. http://www.forestry.gr/userfiles/file/pdf/DASOS/BALOUTSOS.pdf  
 • Μπουρλέτσικας A., Μπαλτάς E., Μπαλούτσος Γ. και Καούκης Κ., 2005. «Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην εφαρμογή ενός κατανεμημένου μοντέλου βροχής – πλημμυρικής απορροής σε μια πειραματική ορεινή υδρολογική λεκάνη της δυτικής Ελλάδας». Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα, 2-5 Οκτωβρίου 2005.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ. και Καούκης Κ., 2004.  «Υδατοσυγκράτηση, διαπερώσα βροχή και κορμοαπορροή με συνθήκες ομιχλοβροχής σε συστάδα οξιάς της ΒΑ Όσσας».  Δασική Έρευνα, τεύχος 17, 2004, σελ.:55-72.
 • Μπαλούτσος Γ., Καούκης Κ., Μπουρλέτσικας Α. και Τσαγκάρη Κ., 2004. «Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στην Καρίτσα της Όσσας (Κισσάβου)της περιόδου 1971-2003». Δασική Έρευνα, τεύχος 17, σελ.: 87-96.
 • Μπαλούτσος Γ. Καούκης Κ.  και Μπουρλέτσικας Αθ.,  2004. Poster με τίτλο «Επιπτώσεις των συγκεντρώσεων όζοντος στα δασικά είδη: Προκαταρκτικά αποτελέσματα». Παρουσιάσθηκε στην ημερίδα με τίτλο: «Η αειφορία στη Δασοπονία σήμερα και η Σημασία της Βάσης Δεδομένων Μακροχρόνιων Παρατηρήσεων». 15 Δεκεμβρίου 2004.
 • Μπαλούτσος Γ., Καούκης Κ. και Μπουρλέτσικας Α., 2001.  Poster με θέμα «Υδρολογική συμπεριφορά μιας δασωμένης λεκάνης απορροής πριν και μετά από πυρκαγιά». Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπ. Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Απερήμωσης, Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 16 Ιουνίου 2001.
 • Μπαλούτσος Γ., Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Αν. και Καούκης Κ., 2001. Poster με θέμα «Απερήμωση και Δασικά Οικοσυστήματα: Το Ελληνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης και καταγραφής της Υγείας των Δασών». Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2001 στο Ζάππειο Μέγαρο.
 • Μπαλούτσος Γ., Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Αν., Καούκης Κ. και Μπουρλέτσικας Αθ., 2001. Poster με θέμα «Έρευνα για τις Επιδράσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και των Δυσμενών Κλιματικών Συνθηκών σε Δασικά Οικοσυστήματα της Ελλάδας. (Πειραματικές Επιφάνειες Επιπέδου ΙΙ, Κανονισμοί της ΕΟΚ 1091/94, 690/95 και 1390/97)». Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2001 στο Ζάππειο Μέγαρο.
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α. και Καούκης Κ.,  2001.  Poster με τίτλο «Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα και έργα σε ορεινές λεκάνες απορροής μετά από πυρκαγιά». Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπ. Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Απερήμωσης, Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 16 Ιουνίου 2001.
 • Μπαλούτσος Γ., Οικονόμου Α. και Καούκης Κ. 2001. «Ο κίνδυνος πλημμύρας σε λεκάνες απορροής μετά από πυρκαγιά: Ανάλυση του προβλήματος και άμεσα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων». Πρακτικά Διημερίδας με τίτλο: "Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων" η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα από 13-14/12/2001 και οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., του Υπ. Δημ. Τάξεως και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Σελ. 79-104.
 • Μπόσκος Λ., Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Αν., Μπαλούτσος Γ. και Καούκης Κ., 2001. Poster με θέμα «Υπερβόσκηση και Δασικές Πυρκαγιές: Παράγοντες Υποβάθμισης και Απερήμωσης των Ημιορεινών και Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας».  Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2001 στο Ζάππειο Μέγαρο.
 • Οικονόμου Αν., Μιχόπουλος Π., Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Αθ. και Καούκης Κ., 2001. Poster με θέμα «Ετήσια Απογραφή των Ζημιών των Δασών (Επιφάνειες Επιπέδου Ι, Κανονισμός της ΕΟΚ Αριθ. 3528/86)». Παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2001 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Εκλαϊκευμένα άρθρα


 • Καούκης K. και Ξανθόπουλος Γ., 2021. Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων στην περιοχή της Β. Εύβοιας μετά την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021. www.dasarxeio.com  στις  02/09/2021
 • Καούκης K. Ακραία βροχόπτωση στον ορεινό σταθμό Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας. www.dasarxeio.com  στις 24/09/2020.
 • Καρέτσος Γ., Λυριντζής Γ., Παπαναστάσης Β., Προύτσος Ν., Μάντακας Γ., Καούκης Κ. και Μπουρλέτσικας Α., 2014. Έργο Life+ Nature για τη Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας. Περιοδικό ΥΠΑΤΗ, 54: 75-86.
 • Ξανθόπουλος, Γ., Κ. Τσαγκάρη, Ε. Δασκαλάκου, Κ. Καούκης, Α. Ρούσσος, και Δ. Γεωργίου. 2014. Συμβολή στην Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών. Περιοδικό «Δήμητρα», 6:4-7.
 • Λυριντζής Γ., Μπαλούτσος Γ., Καρέτσος Γ., Τσόπελας Π., Μπουρλέτσικας Α., Μάντακας Κ., Καούκης Κ., Προύτσος Ν., 2009. Δύο χρόνια από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του αρχαιολογικού τοπίου της Ολυμπίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ. Τεύχος 37 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) Σελ. 3-6.
 • http://www.nagref.gr/journals/ethg/ethg37_toc.htm
 • Μπαλούτσος Γ., Λυριντζής Γ., Αθ. Μπουρλέτσικας, Καούκης Κ., 2008. «Τα αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα στους χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας μετά την  πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργικότητα». (Τριμηνιαία Έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), Τεύχος 30, Οκτώβριος -Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2007.
 • http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/30/ethg30p4-7.pdf
 • Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α., Καούκης Κ., 2006. «Η Φαινολογία και οι εφαρμογές της στο περιβάλλον και στην αλλαγή του κλίματος». Περιοδικό ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), τεύχος 20, Ιανουάριος – Μάρτιος  2006: 12-16.
 • http://www.nagref.gr/journals/ethg/ethg23_toc.htm

Αυτοτελείς εκδόσεις, τελικές εκθέσεις προγραμμάτων, μελέτες

 • Τσαγκάρη K., Προύτσος N., Μάντακας Γ., Καούκης K., Μπουρλέτσικας A., Μπρόφας Γ., Μιχόπουλος Π., και Καρέτσος Γ. «Αναγνώριση και Καταγραφή Τύπων Οικοτόπων σε περιοχές εκμετάλλευσης της Εταιρείας S&B στη Νήσο Μήλο». Τελική έκθεση του Ι.Μ.Δ.Ο., 199 σελ.
 • Καρέτσος Γ., Κ. Τσαγκάρη, Π. Τσόπελας, Π. Μιχόπουλος, Γ. Ξανθόπουλος, Ε. Δασκαλάκου, Π. Πετράκης, Σ. Γούναρη, Α. Μπουρλέτσικας, Γ. Μάντακας, Κ. Ιωαννίδης, Κ. Καούκης, Ν. Σουλιώτη και Ν. Προύτσος 2014. «Διατήρηση της βλάστησης και δυνατότητες αποκατάστασης του κήπου και του αισθητικού δάσους του Θερινού Ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου». Προμελέτη. Έκδ. ΕΛΓΟ «Δήμητρα»-Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
 • Καρέτσος Γ., Ν. Προύτσος, Γ. Μάντακας, Γ. Λυριντζής, Κ. Τσαγκάρη, Κ. Καούκης και Αθ. Μπουρλέτσικας, 2014. «Juniperus foetidissima forest status. Ερευνητικό πρόγραμμα LIFE+ Nature (LIFE11 NAT/GR/1014) ForOpenForests: Conservation of priority forests and forest openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros Kallidromo” of Sterea Ellada, Δράση Α7». Τεχνική έκθεση, σελ. 74.
 • Καρέτσος Γ., Ν. Προύτσος, Γ. Μάντακας, Γ. Λυριντζής, Κ. Τσαγκάρη, Κ. Καούκης και Αθ. Μπουρλέτσικας, 2014. «Restoration of Juniperus foetidissima forests (9560*). Ερευνητικό πρόγραμμα LIFE+ Nature (LIFE11 NAT/GR/1014) ForOpenForests: Conservation of priority forests and forest openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros Kallidromo” of Sterea Ellada, Δράση C5». Τεχνική έκθεση, σελ. 16.
 • Καρέτσος Γ., Κ. Τσαγκάρη, Ν. Προύτσος, Γ. Μάντακας, Α. Μπουρλέτσικας και Κ. Καούκης, 2014. «Specifications of Juniperus foetidissima restoration. Ερευνητικό πρόγραμμα LIFE+ Nature (LIFE11 NAT/GR/1014) ForOpenForests: Conservation of priority forests and forest openings in “Ethnikos Drymos Oitis” and “Oros Kallidromo” of Sterea Ellada, Δράση Α7». Τεχνική έκθεση, σελ. 4.
 • Καρέτσος Γ., Κ. Τσαγκάρη, Γ. Μπρόφας, Γ. Ξανθόπουλος, Π. Μιχόπουλος, Γ. Μάντακας, Αθ. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης, Α. Βουλγαροπούλου και Ν. Προύτσος, 2014. «2η Έκθεση πεπραγμένων του ερευνητικού προγράμματος Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες». Έκδ. ΕΛΓΟ «Δήμητρα» - ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΚΑ-Ειδική Γραμματεία Δασών. Αυτοτελής Έκδ. σελ. 42 + Οικονομικός απολογισμός.
 • Καρέτσος Γ., Κ. Τσαγκάρη, Γ. Μπρόφας, Γ. Ξανθόπουλος, Π. Μιχόπουλος, Γ. Μάντακας,  Αθ. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης, Α. Βουλγαροπούλου και Ν. Προύτσος, 2013. «1η Έκθεση πεπραγμένων του ερευνητικού προγράμματος Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες». Έκδ. ΕΛΓΟ «Δήμητρα» - ΙΜΔΟ &ΤΔΠ, Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΚΑ-Ειδική Γραμματεία Δασών. Αυτοτελής Έκδ. σελ. 27 + Οικονομικός απολογισμός.
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2013 στην Έκδοση «Πορτάλιου Ε., Γ. Καρέτσος 2013». Ερμηνευτική προσέγγιση και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής λίμνης Λάδωνα. Δήμος Γορτυνίας, ΕΜΠ- Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ-Σχολή Τοπογράφων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτοτελής έκδοση 3 τεύχη (σελ. 44, 104, 92).
 • Μιχόπουλος Π., Οικονόμου Α., Καρέτσος Γ., Τσαγκάρη Κ., Δασκαλάκου Ε., Ραδόγλου Κ., Βουλαλά Μ., Καούκης Κ., Μπουρλέτσικας Α., Τρίγκας Π., Κρητικός Θ., Κασσιώτη Σ., Ζαρκαλή Σ., Μητροπούλου Χ., Τσιάμης Δ., Σιακαπέτης Δ., Αγγελακοπούλου Ε. 2011. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης δασών στην Ε.Ε. έτους 2010, Εργο: Life + FutMon Forest Monitoring, Τελική έκθεση του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π., 62 σελ.
 • Λυριντζής, Γ., Μπαλούτσος, Γ., Καρέτσος, Γ., Μπουρλέτσικας, Α., Μάντακας, Γ. και Κ. Καούκης. 2011. Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Ιούλιος 2011. Αυτοτελής έκδοση, σελ.29.
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2010. Μελέτη των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών και της χημείας της βροχής στο καμένο και άκαυτο τμήμα του ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (2008-2009).
 • Νάκος Γ., Μιχόπουλος Π., Α. Οικονόμου και Κ. Καούκης, 2009. ΕΚΘΕΣΗ: «Εκτίμηση της Ποσότητας Οργανικού Άνθρακα στα Ελληνικά Δασικά Εδάφη». Σελ.11. Αυτοτελής έκδοση ΙΜΔΟ & ΤΔΠ, στάλθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ΠΔ, του ΥπΑΑΤ (για τις ανάγκες της Δασικής Υπηρεσίας).
 • Καούκης Κ., 2009, (Συμμετοχή στην σύνταξη της μελέτης) «Αποκατάσταση του Τοπίου του Δάσους Στροφιλιάς Καϊάφα». ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Αθήνα, σελ. 261 και Παράρτημα (αυτοτελής έκδοση). Μελέτη ανατεθείσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την από 22.11.07 σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΘΙΑΓΕ.
 •       http://openarchives.gr/contributor/29036
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2008. ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Κατάσταση των Δασών, Δίκτυο Συστηματικής Παρακολούθησης (Level I), 2005. Εντατική Παρακολούθηση των Δασικών Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (Level II), 2005.
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της μελέτης), 2007. «Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας, Νοέμβριος 2007». Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, σελ. 255+χάρτες. (Συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης που έγινε από το σύνολο σχεδόν του προσωπικού του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ και εξωτερικές ομάδες συνεργατών).
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2007. Εντατική παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Τεχνική έκθεση 2003 και 2004 (Τελικη έκθεση).
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2007. Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Greece  Technical Report 2003 and 2004(Midterm Report), 2007.
 • Καούκης Κ. (Συμμετοχή στην σύνταξη της έκθεσης), 2007. Μελέτη των υδρολογικών συνθηκών και της χημείας της βροχής στο ελατοδάσος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας (2006-2007).
Μεταπτυχιακή διατριβή

Καούκης Κ. 2009, «Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα την περίοδο 1991-2004.  Μηνύματα από την εξέλιξη του φαινομένου». Μεταπτυχιακή διατριβή που παρουσιάσθηκε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
          http://openarchives.gr/contributor/29036

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ και άλλα

Μπαλούτσος Γ., Μιχόπουλος Π., Καπετανόπουλος Γ., 2003. «ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ». Επίδραση της δασικής βλάστησης και των ορεινών υδρονομικών έργων στην απορροή, στη διάβρωση του εδάφους και στις πλημμύρες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Σύνταξη, επιμέλεια διαγραμμάτων, πινάκων και επεξεργασία εικόνων: Μπουρλέτσικας Αθ., Καούκης Κ..

Παρουσιάσεις σε Ημερίδες

 • Καούκης Κ., 2010. «Παρουσίαση αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις των Μετεωρολογικών Παραμέτρων στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος FutMon». Ημερίδα για την  παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος FutMon 2009, Αθήνα Δεκέμβριος 2010.
 • Καούκης Κ., Δρ Τσαγκάρη K., Μπουρλέτσικας Aθ., 2010. «Συγκεντρώσεις αέριων ρύπων (όζον και αμμωνία) &  Επιπτώσεις του όζοντος στα δασικά είδη». Ημερίδα για την  παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος FutMon 2009, Αθήνα Δεκέμβριος 2010.
 • Καούκης Κ., 2011. «Μετεωρολογικά Δεδομένα στις Δασικές Περιοχές Καρπενησίου και Βαρετάδας Αμφιλοχίας». Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Ιουλίου στο Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου.
 • Ξανθόπουλος Γ., Λυριντζής Γ., Καούκης Κ., 2012. «Η πυρκαγιά του Αυγούστου 2007 στην Ολυμπία και μαθήματα για το μέλλον». Ημερίδα με θέμα: «Ολυμπία αναγεννωμένη – Αποκατάσταση Ολυμπιακού Τοπίου – Ολυμπιακός Βοτανικός κήπος». Αρχαία Ολυμπία, ΣΠΑΠ, Τρίτη 8 Μαΐου 2012.
 • Καούκης Κ. 2008. «Οι δασικές πυρκαγιές στο Νομό Ηλεία κατά την περίοδο 1987-2007 και οι ιδιαιτερότητές τους». Ημερίδα με θέμα «Δασικές πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη και η καταλυτική εμπειρία του Ελληνικού καλοκαιριού του 2007», Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 • http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/anasigr/draseis/alloi_foreis/524876EA9A195EACE0440003BA2D133C
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο