Σολωμού δημοσιεύσεις - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
 
Διεθνή περιοδικά με κρίση

 • Solomou A.D., Germani R., Georgakopoulou M. (2019). Ecological Value, Cultivation, Utilization and Commercialization of Aloe vera in Greece. The Journal of Animal and Plant Sciences. 30: 1013-1023.
 • Solomou A.D., Skoufogianni E., Danalatos N. (2019). Exploitation of soil properties for controlling herbaceous plant communities in an organic cultivation of Lippia citriodora in the Mediterranean Landscape. Bulgarian Journal of Agricultural Science 26:79–83.
 • Solomou A.D., Skoufogianni E., Mylonas C., Germani R., Danalatos N.G. (2019). Cultivation and utilization of "Greek mountain tea" (Sideritis spp.): current knowledge and future challenges. Asian J Agric & Biol. 7:289-299.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.I. and Sfenthourakis S. (2019). Terrestrial isopods as bioindicators for environmental monitoring in olive groves and natural ecosystems. Journal of Natural History 53: 1721–1735
 • Skoufogianni E., Solomou A.D., Danalatos N.G. (2019). Ecology, Cultivation and Utilization of the Aromatic Greek Oregano (Origanum vulgare L.): A Review. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47:545-55
 • Solomou A.D., Topalidou E., Germani Rafaelia, Argiri A., Karetsos G. (2019). Importance, Utilization and Health of Urban Forests: A Review. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47:10-16.
 • Solomou A.D., Sfougaris A. (2019). Predicting Woody Plant Diversity as Key Component of Ecosystems: A Case Study in Central Greece. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems 10:1-20 (IF: 0.80).
 • Karetsos G., Solomou A.D., Trigas P., Tsagari K. (2018). The vascular flora of Mt. Oiti National Park and the surrounding area in Greece. Journal of Forest Science 64:435-454.
 • Plexida S., Solomou A., Poirazidis K., Sfougaris A. (2017). Factors affecting biodiversity in agrosylvopastoral ecosystems with in the Mediterranean Basin: A systematic review. Journal of Arid Environments 151:125-133.
 • Solomou A.D., Reegan A.D., Karetsos G., Tsagari K. and Mantzanas K. (2017). Dynamics of vascular plant and insect diversity as indicators in Agroecosystems and Agricultural Landscapes. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science (GARJAS) 6:409-417.
 • Skoufogianni E., Solomou A.D., Kamperllari F. and Danalatos N.G. (2017). Ecology, Cultivation, Composition and Utilization of Salvia officinalis L. in Greece: A Review. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science (GARJAS) 6:449-455.
 • Solomou A.D., Skoufogianni E. and Kamperllari F. (2017). Patterns of herbaceous plant species richness, composition and soil properties in an organic cultivation "Lemon verbena" and abandoned agroecosystems of Greece. Agriculture & Forestry 4: 35-42.
 • Solomou A.D., Proutsos N.D., Karetsos G. and Tsagari K. (2017). Effects of Climate Change on Vegetation in Mediterranean Forests: A review. International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology 2:240-247.
 • Solomou A.D. and Tsipas G. (2017). Flora and vegetation in a special protected area of Mount Taygetos, Southern Greece. Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences 5: 5-13.
 • Solomou A. and Skoufogianni E. (2016). Alpha and Beta plant diversity in multispecies agroecosystems of central Greece. Agriculture and Forestry 62: 19-25.
 • Solomou A.D and Sfougaris A.I. (2016). Bird, Herbaceous and Woody Plant Assemblages in the Natural and Agricultural Mediterranean-Type Ecosystems: The Role of Agricultural and Environmental Factors. International Journal of Agriculture and Environmental Research 2:189-215.
 • Solomou A.D and Sfougaris A.I. (2016). Determining indicators of terrestrial biodiversity in Natural and Olive grove Ecosystems. International Journal of Trend in Research and Development 3: 292-299.
 • Solomou A.D., Germani A. Michopoulos P., Tsagari K. and Karetsos G. (2016). Ecological management and restoration of disturbed areas in the Mediterranean: a case study of Salix diversity. Journal of Advanced Studies in Agricultural, Biological and Environmental Sciences 3: 1-9.
 • Solomou A.D., Martinos K. and Skoufogianni E. (2016). Medicinal and Aromatic Plants Diversity in Greece and their Future Prospects: A Review. Agriculture Science 4:9-20.
 • Solomou A.D., Molla A., Skoufogianni E., Pavlíček T. and Danalatos N.G. (2015). Environmental responses of soil arthropod communities in low input cultivation of Cynara cardunculus in the Mediterranean Region. Journal of Advanced Studies in Agricultural, Biological and Environmental Sciences 2:71-82.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A.I. (2015). Bird community characteristics as indicators of sustainable management in olive grove ecosystems of Central Greece. Journal of Natural History 49:301-325.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A. (2015). Determinants of woody plant species richness in abandoned olive grove ecosystems and maquis of Central Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 46:317–325.
 • Solomou A.D., Skoufogianni E. and Danalatos N.G. (2014). Herbaceous plant and carabid beetle communities in relation to environmental factors in a Mediterranean bioenergy crop. Agricultural Science Research Journal 5: 42-49.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.I., Vavoulidou E.M. and Csuzdi Cs. (2013). Species richness and density of earthworms in relation to the soil factors in olive orchard production systems in Central Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44:301-311.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A.I. (2013). Herbaceous plant diversity and identification of indicator species in olive groves in Central Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44:320-330.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.I., Kalburtji K.L. and Nanos G.D. (2013). Effects of organic farming on winter plant composition, cover and diversity in olive grove ecosystems in Central Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44:312-319.
 • Sfougaris A.I., Plexida S.G. and Solomou A.D. (2013). Assessing the effects of some environmental factors on the presence and density of three shrike species in a continental and a coastal landscape of central Greece. North Western Journal of Zoology 10: 101-109.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.I., Vavoulidou E.M. and Csuzdi Cs. (2012). The effects of farming practices on earthworm's dynamics in olive groves of central Greece. Zoology in the Middle East Supplementum 58: 119-126.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A. (2011). Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. Renewable Agriculture and Food Systems 26: 297-316.
 • Solomou A.D., Tsogia S., Mousxoudi K., Fragia T., Sfougaris A. and Tzortzios St. (2009). Farmers’ views and attitudes towards the reformed Common Agricultural Policy (C.A.P.) in Greece. International Journal of Sustainable Development and  Planning 4:265276.
   
Διεθνή συνέδρια με κρίση
 
 • Solomou A. and Skoufogianni E. (2016). Alpha and Beta plant diversity in multispecies agroecosystems of central Greece. Agriculture and Forestry 62: 19-25. VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, 0609 October, Bosnia and Herzegovina. Abstract book, p. 818.
 • Solomou A.D., Tsagari K., Karetsos G., Martinos K., Skoufogianni E. and Danalatos N. (2015). Environmental restoration and improvement in the Mediterranean Landscapes of Greece: Sustainable use of Plant species-A Review. 4th IASTEM International Conference, Amsterdam, Netherlands, 12 November. Proceedings, pp. 104-107.
 • Solomou A.D., Michopoulos P. and Tsagari K. (2015).      Environmental responses on soil arthropod diversity in organic and      conventional agroecosystem of Greece. 13th ICZEGAR. 7-11 October 2015, Irakleio,      Crete. Abstract book, p. 117.
 • Solomou A.D., Skoufogianni E.,      Molla A. and Martinos K. (2015). Species richness and composition assessment of carabid beetle (Coleoptera, Carabidae) in an agricultural landscape of      Thessaly Plain, Greece. 13th ICZEGAR. 7-11      October 2015,      Irakleio, Crete. Abstract book, p. 178.
 • Solomou A.D., Michopoulos P., Mamolos A. and Kalburtji K. (2015). Energy efficiency of conventional and      organic vineyards in the Prefecture of Corinth. International Conference, Heritage and development of Vine and Wine      territories. 5-7 November 2015, Ssantorini, Greece. Abstract book, p.79.
 • Martinos K., Solomou A.D. and Skoufogianni      E. (2015). Herbaceous plant and      arthropods assemblages at a local scale in a Lemon verbena ecosystem. 2nd International Conference on Natural Products Utilization: From      Plants to Pharmacy Shelf. 14-17 October 2015,Plovdiv, Bulgaria. Abstract book, p. 219.
 • Martinos K., Skoufogianni E., Solomou      A.D and Stathaki C. (2015). Biodiversity conservation tactics and sustainable management of greek      forests: A Review. International Conference, Forestry: Bridge to the Future. 6-9 May      2015, Sofia, Boulgaria. Abstract book, p. 129.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A.I. (2015). Plant species richness      and environmental heterogeneity in an agricultural landscape of the      Central Greece. International Workshop,      Biodiversity in the Mediterranean Basin. 11 - 13 March 2015, Koper, Slovenia. Abstract book, p. 35.
 • Martinos K., Skoufogianni E., Stathaki C. and Solomou A.D. (2015). Biodiversity conservation and sustainable forest management in Greece:      a study of past and future views under continuing stress factors. International Workshop, Biodiversity in      the Mediterranean Basin. 11 - 13 March 2015,      Koper, Slovenia. Abstract book, p.36.
 • Skoufogianni E., Solomou      A.D. and Martinos K. (2015).      Effects of intercropping systems on      diversity of herbaceous plants and arthropods in the Mediterranean Region. International Workshop, Biodiversity in the      Mediterranean Basin. 11 - 13 March 2015,      Koper, Slovenia. Abstract book, p. 37.
 • Solomou A.D., Papadouli K.,      Plexida S., Kostopoulos A. and       Akrivou E. (2014). Promoting and preserving biodiversity in      urban green spaces in a city of central Greece. EFUF,  3 - 7 June 2014,      Lausanne, Switzerland. Abstract book, p. 137.
 • Plexida S., Papadouli K., Solomou      A.D., Kostopoulos A. and       Akrivou E. (2014). Assessing ecological and socio-cultural      values of urban green spaces in Trikala, Greece. EFUF,  3-7 June 2014, Lausanne,      Switzerland. Abstract book, p. 52.
 • Solomou A.D. and Sfougaris      A.I. (2013). Management practices affect ecosystem and biodiversity      components in olive grove ecosystems. 7th EPSO Conference, 1-4 September      2013, Porto Heli, Greece. Abstract book, p. 292.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A.      (2013). Determinants of woody plant species richness in abandoned      olive grove ecosystems and maquis of Central Greece. 13th International      symposium on Soil and Plant analysis, New Zealand, 9-12 April. Abstract      book, p. 114.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A. (2012). The role of birds as indicators of sustainable management      in olive orchards of central Greece. 12th International symposium      Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Southeastern Europe      and the Eastern Mediterranean Athens, 18-22 June. Abstract book, p. 170.
 • Solomou A.D., Sfougaris A. and Vavoulidou E. (2011). The effects of farming      practices on  earthworm's dynamics in olive groves of central Greece.      5th International Oligochaete      Taxonomy Meeting Beatenberg, Switzerland, 11-15 April. Abstract book, p.      47.
 • Solomou A.D., Sfougaris A. and Vavoulidou E. (2011). Species richness and density of earthworms      in relation to the soil factors in      olive orchard production systems in Greece. 12th International      symposium on Soil and Plant analysis, Crete, 6-10 June. Abstract book, p.      78.
 • Solomou A.D. and Sfougaris A.      (2011). Herbaceous plant diversity and identification of      indicator species in olive groves in Central Greece. 12th      International symposium on Soil and Plant analysis, Crete, 6-10      June. Abstract book, p.79.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.,      Kalburtji K. and Nanos G. (2011).      The effects of organic      farming on winter plant composition, cover and diversity in olive grove      ecosystems in Central Greece. 12th International symposium on Soil      and Plant analysis, Crete, 6-10 June. Abstract book, p.90.
 • Solomou A.D., Sfougaris A.      and Vavoulidou E. (2010). The      effects of organic and conventional farming systems on selected soil      properties of olive groves in Central Greece. 19th World Congress of Soil «Science Soil Solutions      for a Changing World»,      Brisbane, Australia, 1 – 6 August.      Proceedings, pp. 65-68.
 
 
 
Ελληνικά συνέδρια
 
 • Τσαγκάρη Κ., Σαμαράς Δ., Κουτσοβούλου Κ., Μητσόπουλος Ι., Σολωμού Α., Τσεβρένη I., Καλαπόδης Ν. και Προύτσος Ν. (2015). Καινοτόμα έργα ΑΓΡΟΕΤΑΚ για την αγροδασική πράξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. 17° Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, “Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη”. 4-7 Οκτωβρίου 2015, Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 681.
 • Σολωμού Α.Δ., Σκουφογιάννη Ε. και Μαρτίνος Κ. (2015). Αξιοποίηση και χρήσεις των Ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 8-11 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα. Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 91.
 • Μαρτίνος Κ., Σολωμού Α.Δ. και Σκουφογιάννη Ε. (2015).  Τσάι του Βουνού: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης. 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 8-11 Οκτωβρίου 2015, Πάτρα. Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 90.
 • Σολωμού Α. και Σκουφογιάννη Ε. (2014). Έρευνα φυτοποικιλότητας σε συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή στην Κεντρική Ελλάδα. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Βελτίωσης Φυτών: "Εγχώριο Γενετικό Υλικό, Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον". Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014. Τόμος περιλήψεων, σελ. 148.
 • Βλαχόπουλος Κ., Χρηστάκης Χ., Κορδοπάτης Π., Μανωλόπουλος Α., Fric J., Κακαλής Ε., Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2014). Κατανομή του πληθυσμού και εκτίμηση των περιοχών τροφοληψίας του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου 2014. Τόμος περιλήψεων, σελ. 80.
 • Σφουγγάρης Α.Ι. και Σολωμού Α.Δ. (2012). Απογραφή της ζωικής ποικιλότητας (ορνιθοπανίδα και πανίδα θηλαστικών) σε δυο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας της Μαγνησίας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις Προκλήσεις, Εφαρμογές», Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου. Τόμος περιλήψεων, σελ. 275.
 • Σολωμού Α.Δ., Πλεξίδα Σ. Γ. και  Σφουγγάρης Α.Ι. (2012). Μετα-ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας σε χερσαία οικοσυστήματα Προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας. 1ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012. Πρακτικά, σελ. 431-436.
 • Σολωμού Α.Δ., Πλεξίδα Σ. Γ. και  Σφουγγάρης Α.Ι. (2012). Μετα-ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας σε χερσαία οικοσυστήματα Προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας. 1ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012. Τόμος περιλήψεων σελ. 100.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2012). Εφαρμογή της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) στην ποικιλότητα της ξυλώδους βλάστησης των εγκαταλειμμένων ελαιώνων και των οικοσυστημάτων αειφύλλων πλατυφύλλων. 25° Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής «Στατιστική στις Βιοεπιστήμες», Βόλος, 18-22 Απριλίου 2012. Τόμος περιλήψεων, σελ. 54.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2010). Σχέσεις μεταξύ του πλούτου ποωδών φυτών και  επιλεγμένων παραμέτρων του οικοσυστήματος σε ελαιώνες της Μαγνησίας. 16° Επιστημονικό Συνέδριο Ζιζανιολογίας «Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα», Καρδίτσα, 1-2 Δεκεμβρίου. Τόμος περιλήψεων, σελ.63.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2010). Επίδραση του τρόπου διαχείρισης των ελαιώνων στην αυτοφυή βλάστηση και την ορνιθοπανίδα. 7° Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο «Λιβαδοπονία και ποιότητα ζωής», Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά, σελ. 231-236.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2010). Σύγκριση της διαχειμάζουσας ορνιθοπανίδας σε βιολογικούς και συμβατικούς ελαιώνες της Μαγνησίας. 5° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής, Ζωολογικής, Βοτανικής και Φυσιολογικής Εταιρείας, «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Πάτρα, 7 - 10 Οκτωβρίου. Τόμος περιλήψεων, σελ. 197.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2010). Συγκριτική μελέτη ξυλώδους βλάστησης εγκατελειμμένων ελαιώνων και οικοσυστημάτων αειφύλλων πλατυφύλλων. 5° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής, Ζωολογικής, Βοτανικής και Φυσιολογικής Εταιρείας, «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», Πάτρα, 7 - 10 Οκτωβρίου. Τόμος περιλήψεων, σελ. 198.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2008). Φυτική ποικιλότητα  και ποικιλότητα ορνιθοπανίδας σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες. 4° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής, Ζωολογικής, Βοτανικής και Φυσιολογικής Εταιρείας, «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία». Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008. Τόμος περιλήψεων, σελ. 36.
 • Σολωμού Α., Σφουγγάρης Α. και Βαρδαβάκης Ε. (2008). Συγκριτική μελέτη της φυτικής ποικιλότητας σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες της Μαγνησίας. 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, «Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Ζιζανιολογία». Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Τόμος περιλήψεων, σελ. 73.
 • Σολωμού Α. και Σφουγγάρης Α. (2007). Απόψεις και στάσεις των αγροτών απέναντι στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. 23 ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Αγροτικό Περιβάλλον», Κρήτη, 23-26 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά, σελ.451-454.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο