Αρχιτεκτονική Τοπίου Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αντικείμενο  Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Αντικείμενο είναι η αποκατάσταση της βλάστησης διαταραγμένων επιφανειών κυρίως μετά από εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις ή από άλλες δραστηριότητες, όπως μεγάλα έργα - δρόμοι, βιομηχανική δραστηριότητα καθώς και μετά από δασικές πυρκαγιές.

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνει δύο μεγάλες ομάδες εργασιών:

α) Μελέτη των οικολογικών συνθηκών, διαμόρφωση και ανάπλαση των χωματουργικών, χρήση εδαφοβελτιωτικών (ιλύος βιολογικού καθαρισμού, κομποστών, υδροζελατινών, λιπασμάτων, κλπ.) και
β) Επιλογή αυτοφυών κατά απόλυτη προτεραιότητα ειδών, αξιολόγηση τους, πολλαπλασιασμός τους, επιλογή των μεθόδων εγκατάστασης της βλάστησης (π.χ. σπορές, υδροσπορές, φυτεύσεις δενδρυλλίων).

Και οι δύο ομάδες εργασιών απαιτούν ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό.
Το Εργαστήριο στον τομέα της εφαρμοσμένης οικολογίας που δραστηριοποιείται και συγκεκριμένα στην αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου διαταραγμένων περιοχών από μεταλλευτικές δραστηριότητες, έχει εμπειρία που ξεπερνά τα 20 έτη. Έχει καταστεί σήμερα ο κύριος φορέας παραγωγής τεχνογνωσίας, στην Ελλάδα για την αποκατάσταση ποικίλων περιβαλλόντων (νησιωτικών, ορεινών, ημιορεινών, κλπ.) με σημαντικό έργο.

Τα σημαντικότερα πεδία εξειδίκευσής του αφορούν: την επιλογή των φυτικών ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση μετά από καταγραφή όλων των οικολογικών παραμέτρων της περιοχής, τη μελέτη της βιολογίας τους με έμφαση στη μελέτη της φύτρωσης, την αναπαραγωγή τους και ανάπτυξη των φυτικών ειδών καθώς και την ανάπτυξη και δοκιμή μεθόδων αποκατάστασης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες, κατά περίπτωση, συνθήκες του περιβάλλοντος.
Ειδικά για τη διερεύνηση της φυτρωτικής συμπεριφοράς των σπερμάτων διαφόρων φυτικών ειδών, το 2008 στα πλαίσια του προγράμματος ΑΚΜΩΝ δημιουργήθηκε και λειτουργεί Εργαστήριο Φύτρωσης Σπερμάτων πλήρως εξοπλισμένο το οποίο πιστοποιήθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.).


Αντικείμενα έρευνας που έχουν διερευνηθεί στην Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

 • Διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων υλικών και μεθόδων φύτευσης στην επιβίωση και ανάπτυξη της Ψευδακακίας και Ελάτης σε στείρα ασβεστολιθικά υλικά, χωρίς άρδευση.
 • Διερεύνηση της επίδραση της ενσωμάτωσης σε στείρα ασβεστολιθικά υλικά διαφόρων ποσοτήτων ιλύος βιολογικού καθαρισμού στην Επιβίωση και ανάπτυξη της μαύρης πεύκης.
 • Διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων συνδυασμών υλικών επικάλυψης και στερέωσης (άχυρο- ασφαλτικό γαλάκτωμα, κυτταρίνη-κόλλες Ε 1000, Curasol και συνδυασμός των) στην επιτυχία της υδροσποράς.
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς 12 ποωδών ειδών στην αναχλόαση των στείρων υλικών σε διαφορετικό φυτευτικό υπόθεμα (στείρα υλικά και στείρα υλικά επικαλυμμένα με χώμα) και με διαφορετικό χρόνο σποράς (άνοιξη, φθινόπωρο).
 • Διερεύνηση της επίδρασης της άρδευσης και της επικάλυψης με πλαστικό στην επιβίωση της μαύρης πεύκης, της τραχείας πεύκης και του οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας αναθαμνώσεων-αναδασώσεων με σπορά δασικών ειδών.
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς 18 ποωδών ειδών (12 εισαγωγής και 6 εντοπίων) και 3 φρυγανικών ειδών στη αναχλόαση στείρων υλικών από εκμεταλλεύσεις μπεντονίτη στη Ν. Μήλο.
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς-αντοχής 18 ξυλωδών ειδών εντοπίων και ξενικών στη Νήσο Μήλο.
 • Διερεύνηση της επίδρασης υπολειμμάτων χαρτοβιομηχανίας και του υπεραπορροφητικού Terrasorb στην επιβίωση της μαύρης πεύκης, της τραχείας πεύκης και του οριζοντιόκλαδου κυπαρισσιού.
 • Διερεύνηση της επίδρασης του επιφανειακού χώματος, βωξιτοχώματος, λίπανσης, ανάμειξης ιλύος βιολογικού καθαρισμού με επικάλυψη και χωρίς, στην επιβίωση και ανάπτυξη της ελάτης και μαύρης πεύκης.
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς (επιβίωση, ανάπτυξη) 4 δενδρωδών ειδών (ελάτη, μαύρη πεύκη, οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι και άρκευθος η δυσοσμοτάτη) σε μεγάλα υψόμετρα (ψευδαλπική περιοχή).
 • Μελέτη της συμπεριφοράς ποωδών φυτών σε μεγάλα υψόμετρα και επίδραση της εποχής σποράς.
 • Δοκιμή παραγωγής φυτών Juniperus foetidissima με αγενή πολλαπλασιασμό και συγκεκριμένα με εμβολιασμό σε Κυπαρίσσι.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας αναχλόασης διαταραγμένων επιφανειών σε μεγάλα υψόμετρα μετά από εξορύξεις με τη χρήση 2 εντόπιων ειδών και 6 ειδών εισαγωγής.
 • Μελέτη βιωσιμότητας σπερμάτων με το test Τετραζολίου.
 • Εργαστηριακή διερεύνηση της φυτρωτικής συμπεριφοράς σπερμάτων πολλών φυτικών ειδών, η οποία συμπεριλαμβάνει εξέταση ύπαρξης ή όχι ληθάργου, διερεύνηση της κατάλληλης μεθόδου άρσης του ληθάργου, προσδιορισμός άριστων συνθηκών φύτρωσης με εφαρμογή διαφόρων τεχνικών προμεταχείρισης των σπερμάτων και επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού τους.


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο