ResAlliance - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο

30 ΜΑΙΟΥ 2024
Υβριδική ημερίδα εργασίας

«Καλές πρακτικές διαχείρισης υδάτων για αύξηση της ανθεκτικότητας σε ξηρασία, πλημμύρες, και δασικές πυρκαγιές υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
          


Εργαστήρια ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας (LandLab)

Το έργο ResAlliance και το LandLab στην Πελοπόννησο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εσπερίδα στην Τρίπολη, στις 5 Δεκεμβρίου 2023

Ημερίδα στην Νεμέα, στις 6 Δεκεμβρίου 2023
 Πρόγραμμα ημερίδας

Η συμμετοχή και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους
ΕΡΓΟ:ResAlliance - Landscape resilience knowledge alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin (Συμμαχία γνώσης για την ανθεκτικότητα του τοπίου για τη γεωργία και τη δασοπονία στη λεκάνη της Μεσογείου)


Landscape resilience knowledge alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin
Engaging with farmers and foresters to share knowledge and increase landscape resilience in the Mediterranean


Πρόγραμμα: HORIZON EUROPE (HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-12, Type of Action: HORIZON-CSA)
Χρηματοδότηση: European Commission - European Research Executive Agency (REA), REA.B – Green Europe, B.4 – Agri-Food promotion, Environmental Observation and Innovative Governance (Grant Agreement: Project 101086600 — ResAlliance)
 
Έναρξη - λήξη:     1/12/2022 – 30/11/2025
 
Συμμετέχοντες φορείς:
 1. European Forest Institute (EFI), Finland
 2. ETIFOR Srl (Etifor), Italy,
 3. Fundacio d'Ecologia del Foc i Gestio d'Iincendis Pau Costa Alcubierre (PCF), Spain
 4. Ellinikos Georgikos Organismos - DIMITRA (ELGO - DIMITRA), Greece
 5. European University of Cyprus Ltd (EUC), Cyprus
 6. Societa Cooperativa Agricolo Forestale - D.R.E.Am. Italia (DREAM), Italy
 7. Center for International Forestry Research (CIFOR-ICRAF), Indonesia
 8. Instituto Superior de Agronomia (ISA),Portugal
 9. Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Spain
 10. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA - CERCA), Spain
 11. Jouzour Loubnan Association (JL), Faqra Monuments Region, Lebanon
 12. Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF), Tunisia
 13. Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM - MAICH), Greece
 14. Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna, Italy
 15. L'Association Europeenne d'Agroforesterie (European Agroforestry Federation) (EURAF), France

Επιστημονικά υπεύθυνος ΙΜΔΟ: Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Διευθυντής Ερευνών
 
Ερευνητική ομάδα +              
 
Σκοπός του έργου:
Το ερευνητικό έργο ResAlliance χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe και αφορά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών και γνώσης και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και ικανότητα των αγροτών και των δασικών ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τοπίου στις μεσογειακές χώρες ως προς τις δασικές πυρκαγιές. Πιο συγκεκριμένα, το ResAlliance θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει τις ανάγκες γνώσης και πρακτικής, τα κενά, τα εμπόδια, τις λύσεις και τις καλές πρακτικές για επίτευξη ανθεκτικών τοπίων, με ειδική έμφαση στα μέτρα κατά των κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Επίσης, θα προετοιμάσει και θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων μπορούν να συμβάλουν μέσω διαδραστικών και καινοτόμων μεθόδων. Εν κατακλείδι, θα μεταφέρει τη γνώση και θα ενεργοποιήσει την περιφερειακή διακυβέρνηση ως προς την ανθεκτικότητα του τοπίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε πέντε περιοχές της Μεσογείου.
Το έργο θα δημιουργήσει και θα υποστηρίξει ένα μεσογειακό θεματικό δίκτυο («LandNet») για την ανθεκτικότητα του αγροδασικού χώρου. Το LandNet θα εντοπίζει συνεχώς, και θα αναπτύσσει νέες ευκαιρίες συνεργασιών και δικτύωσης με στόχο την πρόσβαση, τη βελτίωση και την επαύξηση της γνώσης όσον αφορά έξυπνες λύσεις και καλές πρακτικές. Θα συγκεντρώσει και θα προετοιμάσει τη σχετική με το αντικείμενο γνώση και θα προσανατολιστεί  στην εκπαίδευση του αγροτικού και παραδασόβιου πληθυσμού αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων στελεχών φορέων, μεταφέροντας γνώσεις διαχειριστικών, τεχνολογικών και οικονομικών  λύσεων καθώς και καλών πρακτικών διακυβέρνησης.
Οι προγραμματισμένες εργασίες του έργου θα επιτρέψουν την αναγνώριση και  την ερμηνεία των πιο επειγουσών αναγκών, ενώ παράλληλα θα εντοπίσουν και θα συνδυάσουν πιθανές άγνωστες καλές πρακτικές στην έρευνα και πρακτική για να τις συνδέσουν με αυτές τις ανάγκες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ResAlliance θα περιγράψει με λεπτομέρεια τις γεωργικές και δασικές πρακτικές που συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τοπίου και θα συνοψίσει και εξηγήσει τη σχέση με τις δασικές πυρκαγιές, την προστιθέμενη αξία και τη σχέση κόστους/οφέλους αυτών των πρακτικών.
Για την διάδοση και πρακτική χρήση όλων των παραπάνω, το υλικό που θα παραχθεί θα γίνει διαθέσιμο σε πολλές μορφές, με έμφαση στο να είναι χρήσιμο, εφαρμόσιμο, ελκυστικό και η πρόσβαση σε αυτό να είναι εύκολη. Εκτός από απευθείας ενέργειες διάδοσης θα γίνει αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI), το EU FarmBook και τα υπάρχοντα κανάλια διάδοσης που συμβουλεύονται περισσότερο οι αγρότες και οι δασικοί στις χώρες της Ευρώπης.

Ιστότοπος έργου: https://www.resalliance.eu/
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο