Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Εκπαιδευτικοί & Ερευνητικοί Φορείς

Φορείς με συμβολή στην πρόληψη
  • Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ε. Μ. Π.


Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με έγκριτους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού υλοποιεί από 01/10/2012 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FLIRE (FLoods and fIres Risk assessment and ManagEment) με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για τη συνδυασμένη εκτίμηση και διαχείριση πλημμυρών και πυρκαγιών. Η υλοποίηση του Προγράμματος ολοκληρώνεται στις 30/09/2015.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους φορείς υλοποίησης θα βρείτε στο φυλλάδιο , ενώ αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.flire.eu

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εργαλείο LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση.  

  • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με έδρα του την Θεσσαλονίκη. Από την 10/03/2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Πληροφορίες για τον φορέα, το έργο του και τις διακρίσεις που έχει λάβει είναι διαθέσιμες στον δικτυακό του τόπο στη
διεύθυνση: http://www.iti.gr/iti/about/iti.html

η συμβολή του κέντρου στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού