Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Μεθοδολογία INCA

Σχετικά με το έργο

Συνδέοντας Πολιτική Προστασία και Σχεδιασμό με Συμφωνία σε Στόχους (INCA)  

Μια νέα προσέγγιση που υποστηρίζει μια συνεργατική διαδικασία μεταξύ Πολιτικής Προστασίας,  Χωροταξίας και άλλων φορέων και επιδιώκει να καταστήσει τα μέτρα και τις ενέργειες της πρόληψης και του μετριασμού των κινδύνων αποτελεσματικά,  αποδοτικά,  στρατηγικά ευθυγραμμισμένα και βιώσιμα.  

Εισαγωγή στην προσέγγιση INCA  και περίληψη των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου INCA  (Linking civil protection and planning by agreement on objectives) Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου και μεθοδολογίας INCA

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού