Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Σκεπτικό - Ανοικτή Πρόσκληση

Σχετικά με το έργο

Ως πρώτο βήμα της δράσης πρόληψης των δασικών πυρκαγιών για το 2013, το ΙΜΔΟ & ΤΔΠ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες να συμμετάσχουν στη δράση, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, και συμμετέχοντας σε τοπικές ομάδες εργασίας που θα διοργανώσουν διάφορες δραστηριότητες πρόληψης (ημερίδες, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες) τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ο ρόλος του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ θα είναι αυτός του συντονισμού και της επιστημονικής υποστήριξης. Κεντρικό σημείο ενημέρωσης και συντονισμού θα αποτελέσει η τρέχουσα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (
http://www.fria.gr/prolipsi). Η συμμετοχή όσων θα ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία αυτή, εκπροσώπων φορέων που εμπλέκονται στις δασικές πυρκαγιές, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εθελοντών, κλπ. είναι ελεύθερη, σαφώς εθελοντική και έχει στόχο την επίτευξη καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών, αλληλοϋποστήριξης, βελτίωσης επιστημονικών γνώσεων και καλύτερου συντονισμού. Συντονιστής και σημείο επαφής για τη δράση πρόληψης των δασικών πυρκαγιών για το 2013 είναι ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, αναπληρωτής ερευνητής - δασολόγος ειδικός στις δασικές πυρκαγιές.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης βρίσκεται εδώ Γενική Ανοικτή Πρόσκληση

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού