Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Πληροφοριακό υλικό πρόληψης

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνεται πληροφοριακό υλικό για την πρόληψη των πυρκαγιών, όλων των μορφών, που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να δει, να θυμηθεί και να πληροφορηθεί για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλουτίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τα δάση και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
Οι φορείς μπορούν να αντλήσουν ιδέες και πληροφορίες αλλά και να δανειστούν υλικό που, μετά από επαφή και συμφωνία με τους δημιουργούς του, να το αξιοποιήσουν σε δράσεις πρόληψης στο τομέα αρμοδιότητάς τους, την περιοχή ευθύνης τους κλπ.

Συνιστάται προσοχή, σε περίπτωση αναπαραγωγής υλικού, στις αλλαγές που τυχόν έχουν επέλθει σε τηλεφωνικούς αριθμούς (π.χ. αναγγελία πυρκαγιών στο 199), ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ.

Στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού πρόληψης ώστε κάθε προσπάθεια να μην ξεκινάει από την αρχή. Όσοι φορείς, σύλλογοι, εκπαιδευτικοί, ερευνητές κλπ. διαθέτουν παρόμοιο υλικό και επιθυμούν να το μοιραστούν παρακαλούνται να το αποστείλουν προς ανάρτηση μαζί με τα στοιχεία του φορέα παραγωγής και ιδιοκτήτη.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού